De homewerkingen bieden de bewoners een thuis aan.  Dit wil zeggen een plaats waar men zich goed voelt, een eigen plek heeft (zowel ruimtelijk als psychologisch), zich veilig een geborgen voelt, bezoek kan ontvangen,...

Hieronder valt ook het zoeken naar een zinvolle invulling van de vrije tijd.

Zo bieden begeleiders vrijwel dagelijks vrijblijvend animatie aan, rekening houdend met de mogelijkheden en interesses van de bewoners.  Een greep uit het aanbod: sport en spel, snoezelen, zwemmen, wandelen, een terrasje doen,...

Verder is er ook de mogelijkheid tot individuele uitstappen.

Er wordt rekening gehouden met de sociale netwerken waar de bewoners deel van uitmaken of zullen, kunnen en/of willen uitmaken.

Familieleden zijn altijd welkom voor een bezoekje.

Door middel van allerlei samenwerkingsverbanden kunnen de bewoners kennismaken met mensen uit andere voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd door ROG of TIEVO.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de vrijwilligers die voor een extra aanbod en uitbreiding van het sociale netwerk zorgen.

Additional information