EEN ‘HART VOOR OOSTREM’

 

Enkele weken geleden genoot ik van het optreden ‘Ogenblik’ van het strijdkoor Kontrarie.  Het ging om een benefietoptreden voor Welzijnszorg. De muziekkeuze en de vertolkingen waren prachtig, maar het thema van welzijnszorg ‘sociale bescherming’ gaf weinig aanleiding tot genieten.  15 % van de bevolking van België leeft in armoede. 1,6 miljoen mensen in ons land heeft een inkomen waarmee zij niet rondkomen. Zij hebben problemen om ziektekosten te betalen, om een goed huis te vinden, om toegang te krijgen tot diensten of tot een duurzame job. Van zulke boodschap word ik niet direct vrolijk.

Tijdens hetzelfde optreden kreeg ik een foldertje voor een voordracht toegestopt. Het ging om een informatieavond van VELO, een sociaal economiebedrijf in Leuven. Het thema van deze avond is ‘Mededogen’ en gaat over de druk die de sociale economie ervaart om mensen met een ernstige arbeidshandicap zonder veel voorbereiding door te sluizen naar de reguliere arbeidsmarkt. En als het daar niet lukt, dan kan er geen sprake zijn van een werkloosheidsuitkering.

Willy Verbeek, voorzitter van KWB Herent, nam op het einde het woord en hekelde de ultra rechts-liberale regering, die staat voor een samenleving waar solidariteit verdwijnt en zelfredzaamheid (trek uw plan) gepredikt wordt. Ik wil mij niet uitspreken over de intenties van deze regering, maar ik stel wel vast dat wij evolueren naar een maatschappij die polariseert: Vlamingen versus Walen, de hard werkende Vlaming versus de profiteurs, de bedrijven versus de werkkrachten, mensen die tot 67 jaar willen werken versus de bruggepensioneerden die overwinteren in Benidorm.  Als kind van de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw werd ik met andere waarden groot gebracht.

Deze waarden liggen veeleer in de lijn van mededogen, niet veroordelen, oog hebben voor de mensen die het minder goed hebben, rechtvaardigheid, niet ‘ik’ maar ‘wij’.

Ik geloof nog steeds dat het gros van de mensen voor een solidaire samenleving ijvert. Ik kom ze in ieder geval nog elke dag tegen.  Eddie, onze vorige directeur, stond de centjes voor zijn pensioenviering af aan Oostrem. De familie Ameel-Cockx vroeg om Oostrem te sponsoren voor hun 50-jaar huwelijk. We kregen een tillift voor de werking van de Bijlokstraat cadeau. Bremtkermis Bierbeek zamelde 4000€ in. Lions Club Leuven ondersteunt Oostrem, onafgebroken sinds 1967. Een firma uit Rotselaar ‘Borginsole’ neemt ons op als project in het kader van Music for Life. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan.

cheque

     Spijtig genoeg merk ik dat de broodnodige middelen meer en meer van individuen zullen moeten komen. Tijdens de vorige legislatuur werden de werkingsmiddelen voor onze voorziening tweemaal niet geïndexeerd. De huidige regering krimpt onze middelen terug met 6 % in. Het motto luidt: meer doen met minder middelen.

Het VIPA, het infrastructuurfonds dat onze bouwprojecten mee financiert, wordt meer en meer uitgehold. Er zullen nog enkel middelen voorzien worden voor huisvesting voor minderjarigen en voor zwaar zorgbehoevenden (nursing en personen met gedrags- en emotionele stoornissen). Al de andere personen met een beperking zullen zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten. 

De provincies verliezen hun bevoegdheden over persoonsgebonden aangelegenheden, waaronder welzijn. Dat betekent dat de provinciale middelen om uitbreidingen te realiseren ook verdwijnen.

Net zoals heel veel van onze medeburgers treden er ook voor Oostrem moeilijke tijden aan. Wij zullen onze werkingsmiddelen moeten aanvullen met eigen middelen. Daarvoor komen wij, telkens opnieuw, bij jullie aankloppen.

Oostrem wil gedurende twee jaar werken rond het thema ‘Een Hart voor Oostrem’, ‘Een Hart voor Wilsele II’  en ‘Een Hart voor Harz’.

We kozen met ‘Een Hart voor de Harz’ voor het middelgebergte van Duitsland, in de deelstaat Nedersaksen, voor onze volgende sponsoractie in het buitenland. Deze actie vindt plaats van 19 augustus tot 22 augustus 2016. Meer informatie vindt u op www.oostrem.be.

Binnen de actie ‘Een Hart voor Oostrem’ gaat Oostrem terug op zoek naar een hele grote groep sympathisanten die bereid is om elke maand een kleine financiële bijdrage te leveren.  Wij willen een groep van 500 tot 1000 personen sensibiliseren die elke maand 5 € stort. Wij lanceren deze actie nu reeds, maar we werken deze zeker nog verder uit.

Met ‘Een Hart voor Wilsele II’ willen wij onderzoeken of wij een gebouw voor 6 volwassen personen met diep verstandelijke beperkingen, met bijhorende emotionele en gedragsproblemen, volledig met eigen middelen kunnen realiseren.

Jullie zullen de volgende maanden lezen waarom wij extra middelen nodig hebben.

Of jullie nu elke maand een kleine storting doen, een actie opzetten, deelnemen aan de opendeur of aan de sponsoractie, het Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen steunen, …  Laten wij alvast zelf het verschil maken en inzetten op een solidaire samenleving.

Prettige kerstdagen en een vreugdevol nieuw jaar,

Mario Vanhaeren

Vanaf een gift van 40 € op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest. Via de belastingsaangifte krijgt u daarvan 45 % terug, ongeacht de aard en de hoogte van uw inkomen.

Indien u 60 € stort (12 x 5 €), krijgt u dus 27 € terug. In feite betaalt u slechts 33 € op jaarbasis of 2,75 € per maand. Een kleine individuele bijdrage, maar vele kleintjes maken een groot.

 

EEN HART VOOR OOSTREM

Elke euro helpt echt.

Steun ons elke maand met een klein bedrag.

Binnen de actie ‘Een Hart voor Oostrem’ gaat Oostrem terug op zoek naar een hele grote groep sympathisanten die bereid is om elke maand een kleine financiële bijdrage te leveren.

Wij willen een groep van 500 tot 1000 personen sensibiliseren die elke maand 5 € stort. Wij lanceren deze actie nu reeds, maar we werken deze actie zeker nog verder uit. Jullie zullen de volgende maanden lezen waarom wij extra middelen nodig hebben.

Laat uw gift maximaal renderen en vul het formulier in.  Heel erg bedankt voor uw blijvende steun.

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………….

houder van rekeningnummer :

IBAN : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

BIC :    □□□□□□□□

geef hierbij opdracht aan mijn bank om maandelijks het bedrag van €5,00 te storten op rekeningnummer :

BE18 7430 2825 1565 / BIC KREDBEBB

van Oostrem vzw met mededeling “Een hart voor Oostrem” en dit vanaf …./…./….

Datum : ..../…./….                      Handtekening :

Additional information