Op 22 juli 1966 werd de VZW Home voor Gehandicapten opgericht. De vereniging stelde zich tot doel in te staan voor de opvang van personen met een zwaar motorische handicap die niet langer school mochten lopen en niet in een Beschutte Werkplaats tewerkgesteld konden worden. In september 1967 opende het dagcentrum zijn deuren in een huis van Windekind te Leuven.

Vijf tot acht mannen en vrouwen met een mentale en motorische handicap werden daar tijdens de schooldagen opgevangen. De erkenning van de instelling als dagcentrum voor zeven niet-werkende volwassenen met een handicap werd bekomen vanaf 1 juni 1974. Gestadig groeide het dagcentrum verder uit en werd het respectievelijk erkend voor het opnemen van 12 (april 1978), 15 (januari 1983) en 20 personen met een handicap (januari 1985).

Vrij snel werd vastgesteld dat de groeiende vraag bij ouderwordende ouders naar continue opvang voor hun gehandicapte zoon of dochter, de oprichting van een nieuw home onvermijdelijk maakte. Op 5 maart 1979 verkreeg de v.z.w. het principieel akkoord tot subsidiëring van een nieuwbouw. Begin 1984 werd de bouw gestart en vanaf september 1986 werd het daggedeelte van OOSTREM, zoals de nieuwe instelling genoemd werd, in gebruik genomen. Op 1 april 1987opende ook het nursinghome zijn deuren.

Op 1 september 1989 werd een eerste noodzakelijke uitbereiding van het dagcentrum met 10 plaatsen gerealiseerd. Dit dagcentrum werd erkend op 1 februari 1990. Het is ondergebracht in de Baron Deschampslaan 105, te 3018 Wijgmaal.

Vanaf 1 januari 1996 werd het nursinghome uitgebreid met 12 plaatsen, waarvan 2 plaatsen voorbehouden blijven voor kortopvang. Deze afdeling bevindt zich in 3012 Wilsele-Putkapel, Aarschotsesteenweg 532. De eerste groep mensen met een handicap heeft zijn intrek genomen in het tehuis op 5 februari 1996. Momenteel is ook deze afdeling volzet.

Op 21 mei 2001 openden we een nieuwe afdeling van het dagcentrum in de St.-Benedictushoeve, Benedictusstraat 11, 3020 Herent om er de Werkplaats voor semi-industrieel werk in onder te brengen.

De dienst Begeleid Werken is gestart op 1 december 2001 en heeft ondertussen een uitbreiding gekend tot een equivalent van 9,2 plaatsen dagcentrum, wat betekent dat minstens 64 personen kunnen begeleid worden naar vrijwilligerswerk buiten het dagcentrum. De dienst Begeleid Werken MAGDA is gehuisvest in de Kapucijnenvoer 10 te 3000 Leuven.

Met de middelen van de Task-Force, het uitbreidingsbeleid van de Vlaamse Regering, verstrekken we sedert september 2002 overbruggingszorg in een huurhuis en bij de mensen thuis. Vanaf 1 januari 2013 is de verzorgingsafdeling De Wilg in gebruik genomen. Hier wonen nu 11 volwassenen met een niet-aangeboren handicap of met Multiple Sclerose. Hier is ook plaats voor 2 personen die enkel naar het dagcentrum willen komen en die behoren tot deze doelgroep.

Vanaf 2012 is het ook mogelijk zorg en begeleiding te verlenen aan personen die van het Vlaams Agentschap een persoonsvolgend budget ontvangen hebben.

Oostrem heeft sedert 2006 ook een vergunning voor nog eens 6 plaatsen nursing in Wilsele-Putkapel.  De verbouwing van het tweede huis in Wilsele is aangevraagd.  3 mensen kunnen nu tijdelijk terecht in het dagcentrum (omzetting van 3 plaatsen nursing naar 3 plaatsen dagcentrum). 3 anderen kunnen vanaf 1 juli 2013 terecht in het huis op de Rijweg.  Hiervoor zijn 3 plaatsen dagcentrum definitief omgezet in 3 plaatsen tehuis niet werkenden : nursing.  

 

Top


 

 

Additional information