Het therapeutisch aanbod : logopedie, kinesitherapie, ergotherapie

Er wordt dagopvang, dagactiviteiten georganiseerd.

Binnen het aanbod zijn vervat : uitstappen, kookactiviteiten, fietsen, wandelen, computer, fitness, zwemmen, ….

Deze overbruggingszorg wordt georganiseerd in een aangepast huis in Herent.

We zullen proberen steeds zoveel mogelijk therapie te verwerken in dagelijkse situaties en taken. Zo biedt bijvoorbeeld een taak als zich aankleden ergotherapeutische en kinesitherapeutische mogelijkheden.

Dit maakt dat we nu reeds veel tijd steken in het leren kennen van de mensen waar we mee werken. De periode van 16 september 2002 tot aan de opening, voorzien op 1 januari 2006, is een overbruggingsperiode waarin de tien toekomstige bewoners zo goed mogelijk therapeutisch en verzorgend begeleid worden door het voorlopige team van “De Wilg”.

Additional information