dewilgkader

   Oostremstraat 26,

   3020 Herent

   016/88.19.25

                       dewilg@oostrem.be

 

Het MS-NAHcentrum De Wilg-Oostrem richt zich tot mensen met een NAH die hun revalidatie en/of observatie – en behandelingsperiode reeds achter de rug hebben en waarbij een terugkeer naar huis of zelfstandig wonen niet meer  mogelijk is.  Ook deelname aan het gewone, bezoldigde arbeidscircuit behoort niet meer tot de mogelijkheden.  Bij mensen met MS en aanverwante neuro-degeneratieve ziekten , gaat het om mensen die omwille van het progressieve verloop van hun ziekte niet meer alleen thuis kunnen wonen of niet meer in het reguliere arbeidscircuit kunnen ingeschakeld worden.

Het MS-NAHcentrum De Wilg-Oostrem biedt opvang onder de vorm van nursingtehuis niet-werkenden en dagcentrum. Binnen deze setting leggen we het accent op het hervatten van het normale levensritme. We willen zorg op maat bieden rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen. We gaan na wat kwaliteit van leven voor hen betekent en hoe we hier  met respect voor ieders eigenheid en levensgeschiedenis, invulling kunnen aan geven.    

Door de heterogeniteit van de groep wordt er telkens gezocht naar een evenwicht tussen de noden en wensen van de verschillende cliënten.Door bewustwording van elkaar en het geven van inspraak op de verschillende domeinen van het leven wordt er geprobeerd hen inzicht te geven in zichzelf en de anderen en grip te krijgen op het leven. Verder wordt er veel belang gehecht aan de contacten met het thuismilieu en de relaties die de cliënten opbouwden in het verleden. Door het uitbreiden van sociale contacten (bijvoorbeeld door deelname aan buitenhuisactiviteiten) wordt bovendien getracht de wereld te verruimen. Vrijwilligers spelen hier een belangrijke rol in. 

  

Additional information