Benedictusstraat 11,

   3020 Herent

   016/474576

   dewerkplaats@oostrem.be

 

Dé werkplaats in de Benedictushoeve is een atelier voor uitsluitend semi-industrieel werk. Het is een samenwerkingsverband tussen 10 voorzieningen uit het arrondissement. Elke dag kunnen hier 40 mensen met een handicap samenkomen om te arbeiden.

Dé Werkplaats: een uniek project in Vlaanderen

Begin jaren negentig wou Oostrem zijn activiteitenaanbod uitbreiden met semi-industriële activiteiten.

Oostrem zocht naar een creatieve manier om de eisen van het bedrijfsleven (productie – kwaliteit – leveringstermijnen) te verzoenen met de beperkte productieve vaardigheden van zijn gebruikers.

Daarvoor deed Oostrem een beroep op andere voorzieningen, die eveneens interesse hadden in semi-industrieel werk. Oostrem werd een distributiecentrum van diverse industriële producten.

Het idee groeide om één gezamenlijk werkatelier op te richten waar gebruikers van verschillende voorzieningen, samen zouden kunnen arbeiden, arbeidsvreugde ervaren en deel uitmaken van een grotere groep werkmakkers.

Dit idee vond eerst gestalte in een atelier in Wilsele en sinds mei 2001 in een volledig rolstoeltoegankelijk atelier in de Benedictushoeve te Herent. Iedereen, die deel uitmaakt van één van de deelnemende voorzieningen, kan in Dé Werkplaats terecht, zonder dat er minimale eisen worden opgelegd op vlak van motorische vaardigheden en productiemogelijkheden.

Ieder werkt hier op zijn eigen tempo, volgens eigen kunnen. Daarnaast worden in zowel het dagcentrum als in Dé Werkplaats ook buitenhuisactiviteiten aangeboden aan gebruikers die dat willen. Op deze manier worden sociale contacten onderhouden en kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan waardoor de leefwereld van de gebruiker zich uitbreidt. Het vergroten van de zelfstandigheid van de gebruikers neemt in deze beide werkingen een belangrijke plaats in, door hen de kans te bieden praktische taken stapsgewijs aan te leren. Hierbij helpt de begeleiding, maar zoeken de gebruikers vanuit eigen initiatief en ervaring naar oplossingen en strategieën. .

Dé Werkplaats is een zelfbedruipend project. Dit betekent dat de investerings- en werkingskosten volledig gehaald worden uit de opbrengsten van Dé Werkplaats.

De deelnemende voorzieningen die, als gelijkwaardige partners, deel uitmaken van het netwerk rond Dé Werkplaats, stellen zich samen borg voor dit project.

 

 

 

Additional information