Wie komt in aanmerking?

Alle personen die ingeschreven zijn in het Vlaams Fonds met een erkenning niet-werkende (in aanmerking komen voor dagcentrum, bezigheidshome, nursinghome, beschermd wonen, ...).

Het kan dus zowel gaan om personen met een verstandelijke of meervoudige handicap als om personen met een niet-aangeboren-hersenaandoening (NAH).

Additional information