PRAKTISCH

Begeleid Werken kan gedurende één of meerdere dagen per week.

Begeleid Werken kan gecombineerd worden met activiteiten in een dagcentrum.

Tewerkstelling kan zowel in de profit-sector (warenhuizen, restaurants,...),als bij openbare besturen (bibliotheken, gemeentelijke of provinciale diensten, ...) als in de social-profit (kinderdag-verblijven,bejaardentehuizen, ...).

Additional information