Aan de Slag! is het werkboek voor jobcoaches die werken volgens de methodiek van Supported Employment. Het werd geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van jobcoaches die in MAGDA Leuven werkzaam zijn.

Begeleid Werken kent een opmars in Vlaanderen sinds 1999. Hoewel het een erg jonge werkvorm is, slaagden voorzieningen en diensten er in om meer dan 1000 volwassen personen met verstandelijke of meervoudige beperkingen, met autismespectrumstoornissen, met niet-aangeboren-hersenletsels te oriënteren naar een onbezoldigde activiteit in het normale economische circuit.

Begeleid Werken kadert binnen Arbeidszorg, waarbij het recht op arbeid voor iedereen bereikbaar moet zijn, liefst inclusief.

Ondanks het feit dat de methodiek Supported Employment vooral ontworpen is om personen met een arbeidshandicap toe te leiden naar bezoldigde reguliere tewerkstelling kreeg deze methodiek vooral uitvoering in de wereld van personen die niet of nog niet geacht worden betaalde tewerkstelling aan te kunnen.

De sleutel tot succes om personen aan de slag te krijgen en te houden in de arbeidswereld is duurzame professionele begeleiding, onbeperkt in de tijd.

Alle aspecten, die bijdragen tot het succes van Begeleid werken, staan leesbaar beschreven in Aan de Slag! Bij het boek hoort ook een CD-Rom met ‘Sporen naar Werk’.

Deze CD-Rom werd speciaal ontworpen om nieuwe cliënten, die slechts een vaag idee hebben over het werk dat zij graag willen doen, te helpen bij hun zoektocht naar dé job van hun leven.

Het boek, met bijhorende CD-Rom, kan aan 18,35 € (15 € + 3,35 € verzendingskosten) besteld worden bij Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent door overschrijving op IBAN BE30 2300 4402 7411.

Meer info: www.begeleidwerken.be of www.begeleidwerkenmagda.be

 

Additional information